Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji se nanašajo na poslovanje podjetje AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3 a, 1236, Trzin (v nadaljevanju »podjetje«), info@ascenter.si, telefon 01 562 37 00 in uporabo spletne strani na naslovu www.honda-as.com .

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje zbira osebne podatke in jih obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:
• Podatkov o naših uporabnikih oziroma kupcih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
• Osebne podatke stranke ali/in kupci oddajo podjetju prostovoljno.
• Zbiramo in obdelujemo samo osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo storitve, obveščanja in se izogiba pretiranemu zbiranju osebnih podatkov.
• Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
• Osebne podatke hranimo samo dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani oziroma do preklica privolitve uporabnika oziroma kupca.
• Uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
• Pridržujemo si pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
• Osebnih podatkov strank ali/in kupca podjetje ne bo javno izpostavil brez njihovega soglasja.
• Zavezujemo se k trajnemu varstvu vseh osebnih podatkov naših uporabnikov oziroma kupcev.
• Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
• V kolikor naše spletne strani vsebujejo kakšne povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, ne prevzemamo nobene odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in varovanje njihovih osebnih podatkov na teh straneh.
• Pravila o varstvu osebnih podatkov spreminjamo in dopolnjujemo v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Obveznosti in odgovornost stranke ali kupca pri oddaji osebnih podatkov

Z oddajo osebnih podatkov preko spleta stranka ali kupec potrjuje, da je starejši od 15 let.
Stranka ali kupec odgovarja tudi za točnost vnesenih osebnih podatkov, ki jih je navedla pri nakupu v spletni trgovini, pri naročanju na e-novice, pri nakupu v trgovini ali pri naročanju na storitev podjetja. Stranka ali kupec je odgovorna za vse posledice, ki izhajajo iz kršitev predpisov ali pogojev uporabe.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

Podjetje zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta. Podjetje zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.
V primeru kontaktiranja ponudnika preko kontaktnega obrazca se vneseni osebni podatki uporabnika uporabijo izključno za pošiljanje odgovora na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje preko elektronskega sporočila v e-poštni predal ponudnika in uporabnik svojo privolitev izrazi s pritiskom na gumb za pošiljanje.
Na vseh ostalih obrazcih, ki vključujejo tudi osebne podatke, so privolitve navedene kot izbirna polja in uporabnik oziroma stranka svojo privolitev izrazi z označitvijo privolitve. Izražena privolitev se upošteva ob potrditvi obrazca oziroma ob podpisu papirnate obrazca.
Privolitve, ki vključujejo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, so obvezne za potrditev obrazca.

Obrazec pošlji povpraševanje

Na podlagi izpolnjenega obrazca bo poslano elektronsko sporočilo v e-poštni predal podjetja AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3 a, 1236, Trzin, ki bo prejete podatke uporabilo izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo

Podjetje zbira preko spletne strani in papirnatih obrazcev več vrst osebnih podatkov:
• imena in e-naslove naročnikov na e-novice podjetja,
• imena in e-naslove strank za obveščanje o registracijah in tehničnih pregledih,
• imena in kontaktne podatke sodelujočih v nagradni igri,
• imena in kontaktne podatke kupcev blaga in storitev podjetja.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov na e-novice podjetja

Podjetje zbira imena in priimke ter naslov elektronske pošte posameznikov, ki želijo po e-pošti prejemati obvestila o:
• občasna sporočila o naših storitvah ter prodajne ponudbe,
• obvestila o dogodkih, ki jih organizira podjetje,
• voščila ali čestitke ob posebnih priložnostih.
Podjetje naročnike obvešča največ 1-krat na mesec. Podjetje hrani navedene osebne podatke trajno oziroma do preklica privolitve posameznika.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov na obveščanje o registracijah in tehničnih pregledih

Podjetje zbira imena in priimke, naslov ter naslov elektronske pošte posameznikov, ki želijo po pošti ali e-pošti prejemati opozorilo o predvidenem naslednjem tehničnem pregledu in obnovitvi registracije. Podjetje naročnike obvešča največ 1-krat na leto. Podjetje hrani navedene osebne podatke trajno oziroma do preklica privolitve posameznika.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri

Podjetje zbira imena in priimke, naslov in naslov elektronske pošte posameznikov, ki želijo sodelovati v nagradnih igrah podjetja. Podjetje bo zbrane osebne podatke uporabilo za namen izvedbe nagradne igre, žrebanja in obveščanja nagrajenca ter dostave nagrade.
Podjetje hrani navedene osebne podatke do enega leta po zaključku nagradne igre.
Če je na obrazcu nagradne igre označeno še prejemanje e-novic, se ti navedeni osebni podatki hranijo trajno oziroma ob preklica privolitve posameznika.

Kontaktne podatke kupcev (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov) v spletni trgovini ali trgovini podjetja na naslovu Blatnica 3 A, 1236 Trzin oziroma naročnikov naših storitev, uporabljamo za namen izdaje ponudbe, računa, dostave, izvedbe servisa in izvajanja garancije. Kot osebna privolitev posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov se smatra jasno izražena želja po nakupu oziroma izvedbi storitve podjetja.
Kontaktne podatke kupcev lahko zbiramo tudi za povsem specifični namen (npr. izvedbo nagradne igre), za katerega je potrebna posebna privolitev kupca ali stranke. Pogoji obdelave bodo v takšnih primerih ustrezno navedeni pri privolitvi posameznika.

Hramba osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, podjetje zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani, razen če jih podjetje ni dolžno hraniti v skladu z zakonodajo. V primeru osebne privolitve posameznika se podatki hranijo do preklica privolitve posameznika.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih podjetje zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa Zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3 a, 1236, Trzin, po pošti, elektronski pošti na info@ascenter.si ali telefon 01 562 37 00. Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od obveščanja

Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali odgovorite z “odjava” ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov podjetja, preko elektronske pošte ali po telefonu.
V kolikor obvestila kljub odjavi še vedno prejemate, se vam za to iskreno opravičujemo in vas prosimo, da nas na to takoj opozorite.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: +386 1 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Obvestilo

Naše podjetje, kot lastnik spletne strani, bo s potrebno skrbnostjo zagotavljalo natančnost in ažurnost objavljenih podatkov. Pridružujemo si pravico, da po potrebi spreminjamo vsebino spletnih stani in/ali prenehamo z njihovim dopolnjevanjem oz. objavo ne da bi bili dolžni to predhodno napovedati ali podatki kakršnokoli obvestilo. Zato tudi ne prevzemamo nobene odgovornosti za ukinitev ali obnovo spletnih strani.

Zaščitene znamke

Vse znamke, ki jih objavljamo na spletnih straneh so zaščitene, razen če tega ne opredelimo drugače. Navedena zaščita se nanaša na vse logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) ter znamke, ki jih kot lastnik uporabljamo. Vsaka uporaba logotipov ali znamk, je dovoljena le z našim predhodnim dovoljenjem.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na naših spletnih straneh, smo izbrali in uredili zgolj z namenom informiranja. Kljub njihovi informativni naravi, pa ne odgovarjamo za njihovo nepravilnost, v kolikor bi jih kdo želel uporabljati v poslovne namene. Prav tako ne odgovarjamo za nikakršno škodo, ki bi kakorkoli nastala zaradi napačnega razumevanja vsebin spletnih strani. Takšne odgovornosti je prevzema niti nobena druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastajanju teh spletnih strani. Na naših straneh je zaščitena intelektualna lastnina, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, zato brez našega izrecnega dovoljenja le-ta ne smo biti uporabljena ali prikazana na kakršenkoli drug način. V kolikor naše spletne strani vsebujejo informacije, ki se nanašajo na tretje osebe ali so v povezavi s spletnimi stranmi tretjih oseb, katerih prave vsebine ne poznamo, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za vsebino teh objav. 

Obvestilo

Trenutno ni novih obvestil.

Delovni čas

Prodajni salon motociklov:
Ponedeljek – petek: od 8:00 do 18:00
Sobota: od 9:00 do 12:00
Nedelja in prazniki: zaprto

Servis in rezervni deli:
Ponedeljek – četrtek: od 8:00 do 17:00
Petek: od 8.00 – 15.00
Zaprto od 12. do 13. ure.
Sobota: od 9:00 do 12:00
Nedelja in prazniki: zaprto

Podpora uporabnikom

Kontaktirajte naše svetovalce s spodnjimi kontakti.

Prodaja: +386 1 562 37 00
Rezervni deli: +386 1 562 00 41
Servis: +386 1 562 22 62

E-pošta: info@ascenter.si

Naslov

AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3a
1236 OIC Trzin

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo preko telefona ali e-mail naslova info@ascenter.si.