E-mail Facebook
Power EquipmentFinanciranje - hitri kredit

HITRI MINI KREDIT
Kaj je HITRI MINI KREDIT?
Kdo lahko pridobi HITRI MINI
KREDIT na prodajnem mestu?
starost minimalno 18 let,
državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v
Sloveniji,
zaposlen, upokojen ali prejemnik rente,
odprt osebni transakcijski račun (TRR) pri eni
izmed slovenskih bank oz. hranilnic z rednimi
mesečnimi prilivi.
Stranka - kreditojemalec, ki želi skleniti HITRI MINI
KREDIT, mora izpolnjevati sledeče pogoje:
HITRI MINI KREDIT je hitri kredit, namenjen
izključno nakupu blaga in storitev v okviru dejavnosti
bančno kreditnega posrednika. Kreditojemalec ga
sklene na prodajnem mestu bančno kreditnega
posrednika (trgovca) v višini od 500 EUR do 4.000
EUR na 36 mesecev.
Načini odplačila:
SEPA direktne obremenitve ali
trajni nalog v breme transakcijskega računa
kreditojemalca.
Prednosti HITRI MINI KREDITA:
hitra obravnava,
brez obiska banke - obravnava kredita
neposredno na prodajnem mestu bančno
kreditnega posrednika,
ksna obrestna mera.
ODPLAČILO 12 MESECEV
Informativni izračun
ZNESEK
PREDRAČUNA
MESEČNA
ANUITETA
STROŠKI
ODOBRITVE
KREDITA
STROŠKI
ZAVAROVANJA
KREDITA
EFEKTIVNA
OBRESTNA
MERA
(EOM*)
SKUPNI
ZNESEK ZA
PLAČILO
1.000 EUR 44,78 EUR 40,00 EUR 49,00 EUR 16,98 % 1.163,52 EUR
2.000 EUR 89,55 EUR 40,00 EUR 98,00 EUR 14,54 % 2.287,10 EUR
3.000 EUR 134,32 EUR 45,00 EUR 147,00 EUR 13,95 %
3.415,62 EUR
4.000 EUR 179,10 EUR 60,00 EUR 195,39 EUR 13,95 %
4.554,12 EUR
ODPLAČILO 24 MESECEV
ODPLAČILO 36 MESECEV
ZNESEK
PREDRAČUNA
MESEČNA
ANUITETA
STROŠKI
ODOBRITVE
KREDITA
STROŠKI
ZAVAROVANJA
KREDITA
EFEKTIVNA
OBRESTNA
MERA
(EOM*)
SKUPNI
ZNESEK ZA
PLAČILO
1.000 EUR 86,53 EUR 40,00 EUR 40,60 EUR 23,79 % 1.118,91 EUR
2.000 EUR 173,06 EUR 40,00 EUR 81,20 EUR 19,15 % 2.197,84 EUR
3.000 EUR 259,59 EUR 45,00 EUR 121,79 EUR 18,03 %
3.281,75 EUR
4.000 EUR 346,11 EUR 60,00 EUR 162,39 EUR 18,03 %
4.375,68 EUR
ZNESEK
PREDRAČUNA
MESEČNA
ANUITETA
STROŠKI
ODOBRITVE
KREDITA
STROŠKI
ZAVAROVANJA
KREDITA
EFEKTIVNA
OBRESTNA
MERA
(EOM*)
SKUPNI
ZNESEK ZA
PLAČILO
1.000 EUR 30,88 EUR 40,00 EUR 50,69 EUR 14,03 % 1.202,22 EUR
2.000 EUR 61,76 EUR 40,00 EUR 101,38 EUR 12,38 % 2.364,54 EUR
3.000 EUR 92,64 EUR 45,00 EUR 152,06 EUR 11,97 %
3.531,75 EUR
4.000 EUR 123,51 EUR 60,00 EUR 202,75 EUR 11,97 %
4.709,05 EUR
* Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in
se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja,
roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve; njen izračun
pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v
skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS
59/2010 in naslednji). Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave
in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni
katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni izračun je oglasno sporočilo,
je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij
po ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga mora plačati
kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.
Potrebna dokumentacija, ki jo morate
predložiti za odobritev kredita:
Dodatni pogoji:
Kreditna sposobnost za odobritev kredita
se ugotavlja na način, da mora biti priliv iz
naslova osebnega dohodka, pokojnine ali
rente biti višji ali enak 605 EUR.
V primeru zaposlitve kreditojemalca za
določen čas, doba kreditiranja ne sme
biti daljša od poteka delovnega razmerja.
Dobo zaposlitev za določen čas izjavi
kreditojemalec na Vlogi za odobritev kredita.
Sberbank banka d.d. si pridržuje pravico, da zavrne
odobritev kredita brez obrazložitve.
osebni dokument (osebna izkaznica ali
potni list),
davčna številka,
kartica osebnega transakcijskega računa,
obvestilo banke o prometu na
kreditojemalčevem transakcijskem računu,
ki ga kreditojemalec prejme od banke po
pošti na dom ali izpisek prometa na TRR
iz e-bančništva ali drug dokument, ki ga
izda in potrdi matična banka kreditojemalca
in iz katerega so razvidni prilivi in odtegljaji
kreditojemalca,
kopija plačilne liste za zadnji mesec pred
odobritvijo kredita ali odločba oziroma
drug dokument, izdan s strani izplačevalca
pokojnine ali rente.Sreda, 23. december 2020

Vesel božič in vse najlepše v novem...


Vesel božič in vse najlepše v novem letu 2021
Beri dalje >>
četrtek, 19. november 2020

Nova EC linija agregatov


Nova EC linija agregatov
Beri dalje >>