E-mail Facebook
Honda-as.com


Financiranje

V sodelovanju z banko Sberbank vam ponujamo ugodno in enostavno financiranje nakupa motorja ali dodatne oz. zaščitne opreme.

 

Na voljo so 4 paketi financiranja:


 

Izračun kredita

Simple Kredit GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Znesek kredita od 500,00 EUR do 5.000,00 EUR od 3.000,00 EUR do 7.500,00 EUR od 7.500,01 EUR do 10.000,00 EUR od 10.001,00 EUR do 15.000,00 EUR
Odplačilna doba do 60 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov
Obrestna mera 7,00 % p.a. (fiksna) 7,00 % p.a. (fiksna) 6,50 % p.a. (fiksna) 6,20 % p.a. (fiksna)
Minimalna višina obroka 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR
Strošek odobritve 100,00 EUR 100,00 EUR 200,00 EUR 250,00 EUR
Namen porabe tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil
Način odplačila kredita SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo
Zavarovanje kredita brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja
EOM* 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,32 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,36 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost)
Zaposlitev za nedoločen čas (tudi pri tujem delodajalcu) potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna
 
Izračun kredita
Željeni znesek: EUR
Št. mesecev/obrokov: mesec
Višina obroka: obrok
Simple Kredit GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Število obrokov - - - -
Višina obroka - - - -
Stroški odobritve - - - -
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec - - - -
 

*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji). Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita

Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je fiksna.

Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo. Obračunajo se po enaki obrestni meri, kot velja za kredit. Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih.

Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Pogoji za odobritev kredita in povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke www.sberbank.si. Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa, na katerega prejema redne prilive iz naslova iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste transakcijskega računa.

Informativni Izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010). V skladu s priporočili Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom smo pri predračunavanju anuitet uporabili linearen izračun obresti ob predpostavki štetja dni, in sicer 30 dni za mesec in 360 za leto (načelo 30,360). Sberbank banka d.d. za sklenjene kreditne posle pri obračunu obresti upošteva načelo K/360, kar pomeni, da upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto. Krediti z uporabljenim načinom štetja časa, ob nespremenjenih drugih pogojih posla, so dražji kot krediti, pri katerih se uporablja način štetja z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365, 366). Za obračun obresti šteje prvi dan obračunskega obdobja zadnji dan pa ne.

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom.

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.Sreda, 6. januar 2021

OFENZIVA HONDINIH NOVOSTI ZA SEZONO 2021


OFENZIVA HONDINIH NOVOSTI ZA SEZONO 2021
Beri dalje >>
Ponedeljek, 4. januar 2021

Izžrebani nagrajenci AS nagradne igre


Izžrebani nagrajenci AS nagradne igre
Beri dalje >>